DZ-430系列中间继电器

当前位置:首页 > 资料下载 > DZ-430系列中间继电器

文件名称: DZ-430系列中间继电器
更新时间: 2016.06.27
文件大小: 0.80M
浏览次数: 1820
下载地址:
相关说明: DZ-430系列中间继电器

DZ-430系列中间继电器

DZ-430系列中间继电器用于交直流操作的各种保护和自动控制装置中,以增加触点和数量和容量。其中DZ-431型用于直流回路,DZ-432型

用于交流回路。

DZ-431/7030中间继电器
DZ-431/8040中间继电器
DZ-431/4240中间继电器
DZ-431/4420中间继电器
DZ-431/4022中间继电器
DZ-431/1104中间继电器
DZ-432/8040中间继电器
DZ-432/7030中间继电器
DZ-432/4240中间继电器
DZ-432/4420中间继电器
DZ-432/4022中间继电器
DZ-432/1104中间继电器
DZ-432中间继电器
DZ-431中间继电器